• Werken aan spraakmakende projecten
 • Samenwerken in multidisciplinaire teams
 • Ontwikkel je expertise en professionele vaardigheden
Are you the person we are looking for?

Apply now

Vacancy Heerenveen

projectleider ruimtelijke ordening en vergunningen

Wil jij je kennis en ervaringen als planontwikkelaar en/of vergunningenadviseur verder uitbouwen in uitdagende gebiedsontwikkelingen? Ken je de Nederlandse werkwijze van plannen bedenken en uitvoeren, en wil je deze kennis op alle schaalniveaus toepassen, met een accent op projecten in Noord-Nederland? En overweeg je om - na verloop van tijd - de leiding over een eigen vakgroep op je nemen?

Wij zoeken een planoloog met enkele jaren ervaring in het opstellen van strategische gebiedsvisies, omgevingsplannen, en/of vergunningenmanagement ten behoeve van gebiedsontwikkelingen in zowel stedelijk als landelijk gebied en infrastructurele opgaven.

Als projectleider ruimtelijke ordening en vergunningen begeleidt je opdrachtgevers bij het planproces dat de uitvoering van hun projecten mogelijk moet maken. Je geeft hierbij sturing aan het effectief doorlopen van procedures en je coördineert onderzoeken naar milieu- en omgevingsthema’s zoals geluid, bodem, natuur en landschap. Je bent in staat om de vertaling te maken van milieu- en omgevingsthema’s naar risico’s en kansen voor de planvorming en hebt onderlinge raakvlakken scherp. Je werkt aan de totstandkoming van onder andere bestemmingsplannen, Omgevingsplannen, Projectbesluiten, ruimtelijke onderbouwingen, omgevingsvisies en vergunningaanvragen. Ook draag je bij aan het omgevingsmanagement en de participatie met omwonenden en andere stakeholders. Je treedt veelvuldig in contact met interne collega’s en opdrachtgevers.

Je krijgt een plek in de product-marktcombinatie (PMC) Omgevingsrecht en Vergunningen binnen de sector Gebouwde omgeving, vanuit ons levendige kantoor in Heerenveen. Hier werk je te midden van specialisten op het gebied van onder meer civiele techniek, waterbouw, contractmanagement en energietransitie aan de in het oog springende transities in Noord-Nederland: energietransitie, klimaatadaptatie en woningbouw. Je bouwt je eigen netwerk verder uit en krijgt volop kans om, zelfstandig en in teamverband, te acquireren in de groeiende marktvraag naar onze diensten. Voorbeelden van projecten waaraan wij werken zijn het Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland, de gebiedsontwikkeling Zuidlanden in Leeuwarden en de verdere ontwikkeling van het havencluster in de Eemsdelta.

Wat wij vragen

 • een afgeronde opleiding op wo-niveau en minimaal 4 jaar relevante werkervaring op het gebied van strategische gebiedsvisies, omgevingsplannen, en/of vergunningenmanagement;
 • een brede interesse in en affiniteit met gebiedsontwikkeling in stedelijk en/of landelijk gebied en procesmanagement;
 • de wens en de drive om aan Noord-Nederlandse projecten en tenders te werken;
 • affiniteit en interesse in acquisitie. Enige ervaring hiermee is een pre;
 • uitstekende mondelinge, schriftelijke en presentatievaardigheden en een groot analytisch vermogen;
 • een nieuwsgierige, klantgerichte, ondernemende en proactieve instelling.

Wat wij bieden

 • afwisseling en uitdaging in uiteenlopende integrale projecten;
 • samenwerken met enthousiaste en deskundige collega’s, zowel op kantoor Heerenveen als de andere Nederlandse kantoren;
 • gedegen begeleiding en een breed aanbod aan in- en externe opleidingen;
 • prettige werkplek op ons moderne kantoor in Heerenveen, met een uitwijkmogelijkheid naar onze recent geopende pop-up kantoor in Groningen dat gericht is op verbinding met onderwijs en energietransitie;
 • markconform salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • ruimte voor eigen initiatief, verantwoordelijkheid en loopbaanontwikkeling.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.400 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Are you the person we are looking for?

Apply now

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze functie, solliciteer dan direct online. Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met de heer drs. M.J. (Maurits) Schilt, PMC-leider Omgevingsrecht en Vergunningen, telefoon 06-27169773 of mevrouw drs. H.J.W. (Rianne) Albers-Schouten, hoofd kantoor Heerenveen, telefoon +31 6 22 81 24 68. Vacaturenummer NL00598

More information?

Witteveen+Bos medewerker Maurits Schilt

Maurits Schilt

PMC manager Environmental Law and Permits