Are you the person we are looking for?

Apply now

Internship assignment Deventer

Adaptieve modelgebaseerde regelaar

Door de meet- en regeltechniek van biologische rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) te verbeteren, kan energie worden bespaard en kan het zuiveringsrendement worden verbeterd.

Aangezien gemiddeld 60% van de energie wordt verbruikt door het beluchtingsproces, ligt het voor de hand dit proces te optimaliseren. Doordat het proces na optimalisatie geleidelijker verloopt, is de slijtage van de machines ook minder. Optimaal regelen van een biologische zuivering is niet eenvoudig, omdat de eigenschappen van het proces afhankelijk zijn van het influent enerzijds en seizoensinvloeden anderzijds. Ook is het een niet-lineair en biologisch proces waarvan niet alle parameters direct of snel genoeg kunnen worden gemeten. Witteveen+Bos heeft een modelgebaseerde regelaar (MBC) ontwikkeld, waarin deze niet-lineaire proceseigenschappen gemodelleerd zijn. Ook is er een adaptieve versie ontwikkeld die zijn parameters automatisch aanpast aan meetwaarden in het proces. Met deze regelaars heeft Witteveen+Bos al goede resultaten geboekt. Echter, de regelaars bieden nog tal van mogelijkheden voor doorontwikkeling.

Wat wij vragen

Wij stellen voor om samen met jou/jullie de projectopdracht nader vorm te geven, waarbij jouw input en visie hierop een belangrijke bijdrage zal vormen.

 

Hierbij denken wij aan studenten die een wo-opleiding meet- en regeltechniek of soortgelijke opleiding volgen.

Wat wij bieden

Wij willen jou/jullie de mogelijkheid bieden om te onderzoeken hoe het adaptieve regelconcept verder door te ontwikkelen. Hierbij kan worden gedacht aan de volgende mogelijke verbeteringen:

  • het eenvoudiger maken in het gebruik voor beheerders van RWZI’s;
  • de stabiliteit en de robuustheid verbeteren;
  • het aanpassen van het regelalgoritme zodat het beter toepasbaar wordt op andere soorten RWZI’s.

 

De adaptieve modelgebaseerde regelaar is in de praktijk gerealiseerd op RWZI Westpoort (Waternet). Daar draait de regelaar nu al een aantal jaar. Daardoor is er al een grote dataset beschikbaar van de vele metingen die op de RWZI aanwezig zijn. Hierop kun jij een degelijke analyse uitvoeren om tot verbetervoorstellen voor het regelconcept te komen.

Zowel bij Waternet, als bij Witteveen+Bos is het mogelijk om met experts op de gebieden van Proces-/Afvalwatertechnologie en/of Meet- en regeltechniek (Procesautomatisering) te sparren over (inhoudelijke) vragen of voorstellen die jij hebt.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.100 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Are you the person we are looking for?

Apply now

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze projectopdracht reageer dan direct online. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer ing. A.C. (Arjen) Hartsuiker, groepsleider Procesautomatisering engineering, telefoon 06 83 64 26 52,

of de heer ir. E.H.B. (Erwin) Visser, groepsleider Procesautomatisering advies, telefoon 06 23 26 12 33.

More information?

Edwin Twigt

PMC manager Electrical Engineering and Proces Automation Systems