Are you the person we are looking for?

Apply now

Internship assignment Amsterdam, Deventer

Elektromagnetische beïnvloeding infrastructuur

Voor het transport van elektriciteit zijn hoogspanningsverbindingen onmisbaar voor transport van grote vermogens over een lange afstand. De bijhorende stromen in deze verbindingen zorgen ervoor dat er relatief grote magneetvelden ontstaan. Deze magneetvelden kunnen ervoor zorgen dat nabijgelegen objecten inductief kunnen worden beïnvloed. Denk hierbij aan kabels, leidingen en hekwerken waarop inductiespanningen ontstaan, doordat deze objecten via de aarde met eindige bodemweerstand een lus vormen voor het magneetveld.

Als er te hoge spanningen op dergelijke objecten komen te staan, dan kan dit leiden tot risico’s op het gebied van aanraking (elektrische schok / elektrocutie), verstoring van het signaal bij signaalkabels of wisselstroomcorrosie.

De afgelopen jaren is door Witteveen+Bos een rekenmodel ontwikkeld, waarmee diverse situaties waarin inductie beïnvloeding een rol speelt kunnen worden doorgerekend. Dit model is functioneel en gevalideerd, maar alleen geschikt om een beperkt aantal configuraties te berekenen, zonder het model te hoeven aanpassen.

Wij stellen voor om samen met jou de opdracht nader vorm te geven, waarbij jouw input en visie hierop een belangrijke bijdrage zal vormen. Deze opdracht zal betrekking hebben op vraagstukken van netbeheerders en eigenaren van kabels/leidingen waar Witteveen+Bos recentelijk aan heeft gewerkt c.q. gaat werken.

Wat wij vragen

Wij zijn op zoek naar een uitbreiding van dit model of ontwikkeling van een ander model waarmee een grote verscheidenheid aan situaties met inductieve beïnvloeding kan worden berekend (zoals het parametriseren van kabelconfiguraties). Een deel van de opdracht behelst daarbij het ontwikkelen van een GUI (grafische user interface), zodat het model een gebruiksvriendelijke tool wordt die efficiënt kan worden ingezet in projecten.

Studenten met een wo-opleiding elektrotechniek of technische natuurkunde.

Wat wij bieden

Vanuit ons kantoor in Deventer of Amsterdam kun je op je eigen werkplek werken aan je onderzoek. Daarnaast kunnen wij zorgen voor de juiste middelen en kun je specialisten binnen én buiten ons bedrijf betrekken bij jouw onderzoek. Wij hebben contacten met Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, waterschappen, netbeheerders, energieleveranciers, gemeenten, aannemers, systemintegrators etc.. Deze interne en externe contacten kun je aanwenden om informatie te verzamelen die nodig is voor je onderzoek.

Aanvang: in overleg;

Duur: 3-4 maanden (andere tijdsduur ook in overleg mogelijk).

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.100 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Are you the person we are looking for?

Apply now

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze opdracht reageer dan direct online. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer ir. H (Harmen) Droogendijk, groepsleider Sensoren, systemen en veiligheid, telefoon 06 53 35 62 34.

More information?