Are you the person we are looking for?

Apply now

Graduation assignment Amsterdam, Deventer

Circulaire installaties

Ben jij een masterstudent en op zoek naar een uitdagende afstudeeropdracht op het raakvlak van duurzaamheid en techniek?

Binnen en buiten Nederland ontstaat steeds meer aandacht voor de transitie naar een circulaire economie: een systeem waarin afval hergebruikt wordt als nieuwe grondstof en de invoer van nieuwe grondstoffen tot een minimum is beperkt. Het Nederlandse kabinet heeft het doel gesteld dat Nederland volledig circulair moet zijn in 2050. Onderdeel hiervan is het circulair maken van onze infrastructuur. Voor de civiele onderdelen van infrastructuur zijn al grote stappen gezet. Er is echter nog veel te winnen op circulariteit van installaties in infrastructuur (denk hierbij bijvoorbeeld aan sensoren, ventilatie, verlichting, en besturingssystemen).

 

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau dat een actieve rol speelt in het verduurzamen van onze infrastructuur. Hiervoor willen wij graag een beter beeld krijgen van wat er mogelijk is op het gebied van circulariteit van installaties in infrastructuur. Zo zoeken we bijvoorbeeld naar (innovatieve) manieren om installaties te hergebruiken. Daarnaast zijn we benieuwd naar mogelijke circulaire business modellen, zoals product-as-a-service, waarbij de fabrikant eigenaar blijft van het product.

Deze afstudeeropdracht bestaat uit het in kaart brengen van maatregelen om installaties in de infrastructuur circulairder te maken en het geven van een advies over hoe Witteveen+Bos deze maatregelen kan toe passen. Wij willen graag de opdracht samen met jou nader vorm geven, waarbij jouw input en visie hierop een belangrijke bijdrage vormt.

 

Je voert je onderzoek uit als onderdeel van de groep Duurzame energie in infrastructuur, onderdeel van de sector Infrastructuur en mobiliteit. Wij zijn een diverse groep met verschillende interesses en achtergronden. Samen werken we aan spraakmakende (duurzame) projecten, zoals het ontwerpen van een circulaire en energieneutrale en in Noord-Holland, adviseren over verduurzaming van de Krammersluizen, en het ontwerpen van elektrisch busvervoer in bijvoorbeeld Zwolle en Tilburg.

Wat wij vragen

  • hbo of wo technische opleiding zoals Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Sustainable Energy Technology of vergelijkbaar;
  • je hebt affiniteit en ervaring met duurzaamheid en circulaire economie;
  • je bent enthousiast, kan zelfstandig werken en je bent graag onderdeel van een team; * je denkt graag mee met de invulling van je onderzoeksopdracht.

Wat wij bieden

  • alle mogelijkheden om jouw eigen (afstudeer) onderzoek in te richten en uit te voeren;
  • begeleiding van onze ervaren en enthousiaste adviseurs, met een vaste begeleider die tijdens jouw onderzoek meedenkt en waar je terecht kunt met al je vragen;
  • ons interne en externe netwerk, zodat je de nadere informatie kunt verzamelen die nodig is voor je onderzoek.
  • een kijkje in de keuken van een ingenieursbureau: je wordt tijdens je stage onderdeel van onze groep, waarbij je uitgenodigd wordt voor onze formele en informele groepsmomenten en overleggen;
  • je bent een neWBie! NeWBie is een netwerk van medewerkers die tot vijf jaar in dienst zijn. We zorgen op een creatieve manier voor verbinding onder neWBies door het organiseren van verschillende activiteiten,;
  • startdatum en duur van de stage zijn in overleg. Onze voorkeur gaat uit naar een periode van circa zes maanden;
  • een passende stagevergoeding.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.200 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Are you the person we are looking for?

Apply now

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze afstudeeropdracht, solliciteer dan direct online. Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met de heer R.R.C.J. (Remi) van Berkum MSc, adviseur Duurzame energie in infrastructuur 06 86 81 55 30.

More information?

Witteveen+Bos medewerker Linda Cornelissen

Linda Cornelissen

HR Advisor

Remi van Berkum

Advisor sustainability in infrastructure