Are you the person we are looking for?

Apply now

Graduation assignment Amsterdam, Deventer, Rotterdam

Constructieve ontwerpvraagstukken infra

Volg jij een hbo- of wo-opleiding civiele techniek en ben je op zoek naar een afstudeerplaats waarin je onder goede begeleiding werkt aan een uitdagend infrastructureel vraagstuk? Dan willen wij jou graag leren kennen!

Bij onze sector Infrastructuur en mobiliteit zijn we op zoek naar gedreven studenten die zelfstandig binnen een van onze constructieve ontwerpgroepen een afstudeeropdracht willen uitwerken. Binnen deze sector ligt de focus op het werken aan infrastructurele projecten zowel boven als onder de grond en uiteenlopend van grote tot kleinschalige projecten. Deze projecten doen wij zowel voor aannemers als voor de overheid. Aansprekende grote projecten zijn de Blankenburgverbinding, de Oosterweelverbinding (BE), ZuidAs, Ring Utrecht en Ring Zuid Groningen. Ook op het gebied van innovaties en onderzoek hebben wij interessante projecten zoals de Cruquisbruggen of de geavanceerde herberekeningen van de Haringvlietbrug.

Tijdens deze projecten komen wij veel uitdagende vraagstukken en complexe processen tegen. Daar kan jij met jouw afstuderen een grote bijdrage aan leveren. Door ons te helpen bij het oplossen van verschillende vraagstukken, of het opzetten van versimpelde of geautomatiseerde processen, lever jij een grote bijdrage aan het ontwerp van de toekomst.

Wat wij vragen

 • je volgt een hbo- of wo-opleiding op het gebied van civiele techniek met als afstudeerrichting constructie, of een vergelijkbare studie;
 • je hebt een leergierige en proactieve werkhouding;
 • je bent zelfstandig, maar ook in staat om mensen bij jouw onderzoek te betrekken;
 • je hebt het vermogen om georganiseerd, resultaat- en kwaliteitsgericht te werk te gaan.

Wat wij bieden

Wij bieden je een uitdagende omgeving met deskundige en ervaren mensen en betrokken begeleiding. We denken actief mee over jouw leerdoelen en geven jou ook de ruimte om je hierin te ontplooien. Vanuit ons kantoor kun je op je eigen werkplek werken aan je onderzoek. Daarnaast kunnen wij zorgen voor de juiste middelen en kun je specialisten binnen én buiten ons bedrijf betrekken bij jouw onderzoek. Wij hebben contacten met Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, aannemers, etc. Deze interne en externe contacten kun je aanwenden om informatie te verzamelen die nodig is voor je onderzoek.

 

Wij hebben ook altijd een aanbod aan specifieke uitdagende onderzoeksonderwerpen zoals:

 • Bestaande kunstwerken - Mogelijke uitnutting bij modelleermethodes van 2D tot 3D;
 • Bestaande kunstwerken - Verdieping in drukmembraamwerking bij dekken;
 • Bestaande kunstwerken - Ontwikkeling van breed toepasbare dwarskrachtversterking; *Duurzaamheid en circulariteit - Ontwikkeling van het "viaduct van de toekomst";
 • Parametrisch ontwerpen/BIM - Mogelijkheden van volledig database gestuurd ontwerpen;
 • Parametrisch ontwerpen/BIM - Verdere verdieping koppeling reken- en ontwerpmodel;
 • Parametrisch ontwerpen/BIM - Dynamisch ontwerp-/rekenmodel opzetten;
 • Parametrisch ontwerpen/BIM - Dynamisch uitvoeringsgereed ontwerpmodel opzetten;
 • Spoorse kunstwerken - Haalbaarheidsstudie van constructieve mogelijkheden op verschillende locaties in Nederland;
 • Spoorse kunstwerken - Onderzoekstudie naar optimalisaties aarding van kunstwerken;
 • Stalen kunstwerken - Optimalisatie plooiberekening;
 • Stalen kunstwerken - Onderzoekstudie gericht op verstijvers in dekken.

 

Mocht je zelf een onderzoekvraag hebben waarbij je de expertise en kennis van Witteveen+Bos goed kan gebruiken, dan horen wij dat natuurlijk ook graag. In een kennismakingsgesprek gaan we graag dieper op je plannen in.

 

Mocht je interesse hebben in één van de bovenstaande onderwerpen geef dit dan aan in je motivatiebrief, zodat we direct hierop kunnen voorsorteren.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.100 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zichzelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Are you the person we are looking for?

Apply now

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze afstudeerstage, reageer dan direct online. Voor mee informatie kun je contact opnemen met de heer ing. N. (Nick) Soederhuizen, groepsleider 3D ontwerp Amsterdam, telefoon 06 20 16 02 54 of met de heer ir. E. (Bert) Jongstra, groepsleider Constructeurs, telefoon 06 27 16 98 03.

More information?

Witteveen+Bos medewerker Linda Cornelissen

Linda Cornelissen

HR Advisor