Are you the person we are looking for?

Apply now

Graduation assignment Utrecht

Afstudeerder besluitvorming

Hoe vindt besluitvorming plaats binnen publieke organisaties, en hoe kan daar in projecten rekening mee gehouden worden? Die vraag houdt Witteveen+Bos bezig, en daarvoor schakelen we graag de hulp in van een masterstudent. Ben jij geïnteresseerd in besluitvorming bij de overheid, en projecten rondom dijkversterkingen, energietransitie of infrastructuur? Ken je de theorie van besluitvormingsprocessen en -structuren, maar ben je nieuwsgierig hoe dat in de praktijk gaat? Dan is deze afstudeeropdracht misschien wel wat voor jou!

 

Als ingenieursbureau versterken we dijken, verbreden we wegen en rivieren of werken we aan duurzame energie, meestal in opdracht van een overheidsorganisatie. Dat kan een provincie, waterschap of gemeente zijn, maar ook Rijkswaterstaat, een omgevingsdienst of Staatsbosbeheer. Binnen dat soort projecten worden voortdurend besluiten genomen door onze opdrachtgever en diens bestuurder, die de richting van de projecten bepaalt, maar ook de voortgang. Het is voor ons belangrijk om sturing en grip te hebben op die besluitvorming, zodat we de inhoud van ons werk en onze planning daar op af kunnen stemmen. Als een besluit op zich laat wachten, of inhoudelijk heel anders uitvalt dan wij verwachtten, moet het project bijgestuurd worden en lopen we risico op vertraging. Maar hoe krijg je nog betergrip op die besluitvorming? En hoe kunnen we bestuurders van de juiste informatie voorzien om besluiten te nemen. Daar hopen we met jou een antwoord op te vinden!

 

 

Onderzoeksopgave

Het vraagstuk waar wij in geïnteresseerd zijn, is besluitvorming binnen publieke organisaties, met name overheden. Besluitvorming gaat van kleine dagelijkse beslissingen, tot ingrijpende meerjarige besluiten; die kunnen bedrijfsmatig zijn, maar ook formele juridische besluiten. Bijvoorbeeld het vaststellen van een planproduct zoals een nota voorkeursalternatief door het Dagelijks Bestuur van een Waterschap, versus het goedkeuren van een presentatie voor een bewonersbijeenkomst. Daarnaast spelen er formele en informele dynamieken mee bij besluitvorming: officiële mandaten en processen, maar ook politieke dynamieken en sociale verhoudingen tussen actoren of organisaties.

 

Wij zien graag dat jouw onderzoek de volgende zaken beslaat:

  • aanscherpen van de leervraag binnen Witteveen+Bos wat betreft besluitvorming. Wat bedoelen we precies met besluitvorming, en waarom willen we daar beter grip op krijgen? Hiervoor kun je interviews met projectleiders van Witteveen+Bos uitvoeren;
  • het geven van een eerste antwoord op die leervraag op basis van literatuur;
  • verkennen van mogelijkheden om meer grip op besluitvorming te krijgen, evenals de meerwaarde daarvan;
  • het uitwerken van die mogelijkheden in concrete aanbevelingen en indien mogelijk methodes om dit toe te passen in de praktijk.

 

Deze onderzoeksopgave kan natuurlijk in overleg aangepast worden aan jouw onderzoeksinteresse of wetenschappelijke kaders.

Wat wij vragen

We zoeken een masterstudent die een scriptie of thesis bij ons wil schrijven, van minstens 30 ECTS. Kennis van besluitvorming, governance, bestuurskunde en publieke organisaties is nodig, opgedaan binnen studies zoals Technische bestuurskunde, Sustainable Development, Bestuur en beleid, Engineering and Policy Analysis, of Bestuurskunde.

Wat wij bieden

Als afstudeerder bij ons werk je onder goede begeleiding aan een vraagstuk dat zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevant is. We hebben continu ongeveer 40 studenten die bij ons afstuderen. Je maakt als afstudeerder onderdeel uit van een groep en je hebt een vaste begeleider. De opzet van je afstudeeropdracht zullen we samen vaststellen, waarbij hierboven de kaders zijn aangegeven. We vinden het daarbij belangrijk dat de opdracht naadloos aansluit op je interesses en natuurlijk ook dat het voldoet aan de eisen die je studie hieraan stelt.

 

Als je afstudeeropdracht van waarde is voor onze organisatie, dan zul je een afstudeervergoeding van ons ontvangen. Mocht je reiskosten maken, dan krijg je hiervoor een vergoeding van ons. En, als je afstudeerperiode succesvol was, dan zijn er ook daarna volop mogelijkheden voor een loopbaan binnen onze organisatie!

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.000 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Are you the person we are looking for?

Apply now

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze opdracht? Reageer dan direct online! Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer S.D. (Sjoerd) Haitsma MSc, telefoon

06 13 97 92 92

More information?