Are you the person we are looking for?

Apply now

Internship/Graduation assignment Heerenveen

Adaptief vermogen vergroten in (twee-fase) contracten

Zoek jij uit hoe het adaptief vermogen in twee fasen contracten kan worden vergroot? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De wereld van de infrastructuur en gebiedsontwikkeling is dynamisch en is dus volop in beweging. Deze dynamisch omgeving zorgt bij zowel opdrachtnemer als opdrachtgever voor onzekerheden. Het is lastig om in te schatten welke ontwikkelingen er zullen optreden gedurende het project, zeker als het langjarige projecten zijn. Deze onzekerheid vraagt om een grote mate van adaptief vermogen tijdens het gehele project. Een recente ontwikkeling in de infrastructuur-sector waarmee (onder andere) vergrote adaptiviteit wordt beoogd, zijn twee-fasen contracten.

 

In projectbeheersing zijn risico’s en onzekerheden van elkaar te onderscheiden. Het grootste verschil tussen deze twee is dat risico’s voordat ze optreden, vaak reeds bekend zijn. Risico’s kunnen worden gekwantificeerd op kans van optreden en effect (bijvoorbeeld tijd of geld). Vervolgens kunnen deze risico’s worden beheerst door

gebruik te maken van instrumenten uit de project-, proces- en prgrammamanagement. Tegen onzekerheden echter, valt minder reactief op te treden. Simpelweg om dat dit

gebeurtenissen zijn waar de kennis en ervaring nog voor ontbreekt.

 

Wat je als opdrachtgever en opdrachtnemer kunt doen, is samen optrekken en deze samenwerking zo adaptief mogelijk proberen in te steken. Alleen, hóe doe je dat? Wat is adaptief vermogen eigenlijk? En hoe kun je dit vergroten? Zijn er instrumenten uit project-, proces- en programmamanagement die bruikbaar zijn binnen het vergroten van adaptiviteit in infrastructuurontwikkeling?

 

De onderzoeksvragen formuleren we samen waarbij gedacht kan worden aan voorbeelden zoals eerder beschreven. Ook is het wellicht mogelijk om het onderzoek te combineren met een concreet project (of zelfs meerdere projecten) als case studie.

Je doet je onderzoek vanuit de Product-Markt-Combinatie (PMC) Construction Management. Vanuit deze PMC werken we aan de realisatie van duurzaam en hoogwaardige stedelijke ontwikkeling en infrastructuur. Actuele voorbeelden hiervan zijn de Noordelijke Randweg Utrecht, de Zuidelijke Ring Groningen, versterking Afsluitdijk en ontwikkeling van de biocomposiet fietsbrug te Ritsumasyl.

Wat wij vragen

  • een relevante opleiding (bijvoorbeeld CME/CEM, EIP of aanverwant) op wo-niveau;
  • interesse in projectbeheersing, contract-, of procesmanagement;
  • een nieuwsgierige en leergierige houding;
  • proactief en initiatiefrijk;
  • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse taal.

Wat wij bieden

  • alle mogelijkheden om jouw innovatieve ideeën of aanpak verder uit te werken;
  • veel ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid in je onderzoek;
  • ondersteuning door jonge en ervaren energieke professionals;
  • je bent een neWBie! NeWBie is een netwerk van medewerkers die tot vijf jaar in dienst zijn. We zorgen op een creatieve manier voor verbinding onder neWBies door het organiseren van verschillende activiteiten;
  • en volop kansen om naast je afstudeeronderzoek mee te werken in onze organisatie.

 

 

 

Je staat er uiteraard niet alleen voor want je krijgt bij ons, vanzelfsprekend, gedegen begeleiding, maar het initiatief ligt bij jou. Jij bepaalt je onderzoek!

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.200 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Are you the person we are looking for?

Apply now

Reageren?

Ben je enthousiast geraakt? Neem dan contact op met de heer J.R.J. (Jorian) Wals MSc, telefoon +31 6 86 82 77 58 voor een nadere kennismaking.

More information?