Are you the person we are looking for?

Apply now

Internship/Graduation assignment Heerenveen

Verkenning vervanging en renovatie-opgave Noord-Nederland

Ben jij geïnteresseerd in het doen van een verkenning naar de V&R opgave in Noord-Nederland? Dan zijn wij op zoek naar jou!

In Nederland dient elk kunstwerk na verloop van tijd te worden vervangen. Wanneer zijn technische levensduur (bijna) is verstreken of wanneer het kunstwerk niet meer voldoet aan de huidige eisen, dient het kunstwerk te worden vervangen of gerenoveerd om defecten en veiligheidsissues te voorkomen. Ook in Noord-Nederland is dit een grote opgave. Veel kunstwerken die in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw zijn gebouwd zijn verouderd of voldoen niet meer aan de huidige eisen. Alleen, hoe groot is deze precies? En hoe bepaal je of een kunstwerk moet worden vervangen óf kan worden gerenoveerd? En welk kunstwerk komt dan eerst en welke kan nog een paar jaar wachten?

In 2018 gaf minister van Nieuwenhuizen van Infrasctructuur en Waterstaat de aftrap voor de grote onderhoudsopgave voor kunstwerken voor de komende jaren. Door heel Nederland zijn er bruggen en tunnels die op termijn moeten worden aangepakt. Veel van deze bruggen en tunnels zijn aangelegd in de jaren ’50 en ’60 en

naderen het einde technische levensduur en/of zijn niet voorbereid op de toekomstig verwachte verkeersstromen.

Dit is zowel een landelijke als een regionale opgave. Omdat deze opgave zo groot is, is het belangrijk dat er voorafgaand een verkenning naar wordt gedaan. Hoe groot is de opgave? Hoeveel zal de aanpak gaan kosten? Hoeveel tijd hebben we hiervoor? Welke oplossingsrichtingen zijn er?

Misschien is een van de belangrijkste vragen wel: hoe kunnen we een prioritering aanbrengen tussen kunstwerken? Omdat naar verwachting de opgave te groot is om alles tegelijkertijd te renoveren of te vervangen is het nodig om een prioritering aan te brengen. Maar op basis waarvan prioriteer je dergelijke kunstwerken? Is het mogelijk om per type opdrachtgever (Rijkswaterstaat, Waterschappen, Provincies en Gemeenten) een afwegingskader op te stellen waarmee we kunnen prioriteren welke

kunstwerken eerder moeten worden vervangen of gerenoveerd en welke kunstwerken later? Dit zijn slechts enkele mogelijke vragen die kunnen worden beantwoord in een verkenning zoals deze.

Je doet je onderzoek vanuit de Product-Markt-Combinatie (PMC) Construction Management. Vanuit deze PMC werken we aan de realisatie van duurzaam en hoogwaardige stedelijke ontwikkeling en infrastructuur. Actuele voorbeelden hiervan zijn de Noordelijke Ring Utrecht, de Zuidelijke Ring Groningen, versterking Afsluitdijk en ontwikkeling van een biobased fietsbrug te Ritsumasyl.

Wat wij vragen

  • een relevante opleiding (bijvoorbeeld CME/CEM, EIP of aanverwant) op WO niveau;
  • interesse in civiele techniek, ruimtelijke verkenningen of projectanalyse;
  • een nieuwsgierige en leergierige houding;
  • proactief en initiatiefrijk;
  • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse taal.

Wat wij bieden

  • alle mogelijkheden om jouw innovatieve ideeën of aanpak verder uit te werken;
  • veel ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid in je onderzoek;
  • ondersteuning door jonge en ervaren energieke professionals;
  • je bent een neWBie! NeWBie is een netwerk van medewerkers die tot vijf jaar in dienst zijn. We zorgen op een creatieve manier voor verbinding onder neWBies door het organiseren van verschillende activiteiten;
  • volop kansen om naast je afstudeeronderzoek mee te werken in onze organisatie.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.200 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Are you the person we are looking for?

Apply now

Reageren?

Ben je enthousiast geraakt? Neem dan contact op met de heer J.R.J. (Jorian) Wals MSc, telefoon +31 6 86 82 77 58 voor een nadere kennismaking.

More information?