Are you the person we are looking for?

Apply now

Graduation assignment Deventer

Duurzaamheidsambities realiseren door de juiste inkoop

Hoe zorg je ervoor dat de (bestuurlijke) ambities van publieke opdrachtgevers op het gebied van duurzaamheid en circulariteit ook daadwerkelijk worden gerealiseerd in de projecten?

We staan in Nederland en de wereld voor een immense opgave als het gaat om energie neutraliteit, een schoner milieu, een circulaire economie, sociaal maatschappelijk ondernemen en de digitale transitie. Witteveen+Bos wil bijdragen aan deze uitdagingen en maakt binnen elk project, waar mogelijk, gebruik van één of meerdere van onze zeven duurzame ontwerpprincipes, die zijn afgeleid van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Met onze kennis en ervaring kunnen we onze opdrachtgevers, zowel publieke overheden (o.a. Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeentes) als private partijen, adviseren over hoe zij kunnen bijdragen aan deze doelen die zijn vastgelegd in verschillende beleidsdoelstellingen als energieneutraal 2050, en volledige circulair 2050 (transitie agenda bouw).

 

We ervaren in projecten dat opdrachtgevers moeite hebben om deze beleidsdoelstellingen om te zetten in projectambities en vervolgens hierin keuzes te maken naar een concrete inhoudelijke opgave in het project. Daarnaast zien we dat Opdrachtgever geen keuzes durven te maken omdat alle ambities als even belangrijk worden ervaren. Duurzaamheidsambities kunnen bovendien ook tegenstrijdig zijn. Zo hoeft een stevigere constructie vanuit een circulariteitsperspectief niet bij te dragen aan de behoefte om materiaalgebruik te reduceren. Tot slot komt het wel eens voor dat opdrachtgevers gedurende de projectvoorbereiding de duurzaamheidambities naar beneden bijstellen of deze zelfs grotendeels laten vervallen.

 

Om beter te kunnen bijdragen aan deze maatschappelijke opgave is er behoefte om de volgende vragen te beantwoorden:

  • hoe ziet het proces eruit van het vertalen van bestuurlijke doelstellingen naar projectgebonden (duurzaamheids)ambities en vervolgens naar het operationaliseren en realiseren van deze ambities;
  • wat zijn de belangrijkste knelpunten en ‘best-practices’ in dit proces;

# hoe kunnen we opdrachtgevers ondersteunen en adviseren in de projectvoorbereiding op basis van (onze eigen ervaringen) zodat de (duurzaamheids)ambities concreet worden vertaald in het project en daadwerkelijk gerealiseerd;

  • hoe en waar kunnen de duurzaamheidsambities het beste worden verankerd in het proces (o.a. ontwerpproces, contracteisen of gunningscriteria) om zowel reëel als uitdagend te zijn?

 

Je kan het onderzoek zowel vanuit het perspectief van de opdrachtgever of het ingenieursbureau uitvoeren en daarom zijn bovenstaande vragen richtinggevend. Suggesties van jou kant zijn van harte welkom! Dit geldt tevens voor een geheel ander afstudeeronderwerp binnen het vakgebied contracteren en aanbesteden.

Wat wij vragen

Studenten met ambitie, een kritische houding, zelfstandige werkwijze en affiniteit met de genoemde onderzoeksthema’s die raken aan contracteren en aanbesteden maar ook aan

 

beleid, innovaties, duurzaamheid en techniek. De opdracht wordt in principe uitgevoerd vanuit ons kantoor in Deventer. Goede beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste (minimaal niveau B1).

Wat wij bieden

Door de uiteenlopende projecten die wij voor diverse opdrachtgevers uitvoeren of hebben uitgevoerd beschikken wij over een groot aantal voorbeelden van projecten met kleine en grote (duurzaamheids)ambities die al dan niet zijn gerealiseerd. Middels een analyse hiervan willen we opdrachtgevers beter kunnen adviseren en onze impact in toekomstige projecten vergroten.

 

Wij bieden jou hiermee de kans om in de keuken van een adviesbureau mee te kijken. Daarnaast leer je specialisten binnen én buiten ons bedrijf kennen en kun je hun kennis en ervaring gebruiken voor jouw onderzoek. Wij beschikken over een groot netwerk door onze diverse werkzaamheden voor Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, waterschappen en aannemers. Binnen onze PMC houden wij ons bezig met (strategisch) inkoopadvies, aanbesteden, bouwcontracten, Systems Engineering, risicomanagement, bouwkosten en bouwinformatie (BIM). Witteveen+Bos staat open voor jong talent en studenten die een nieuwe en verfrissende kijk op zaken hebben.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een internationaal opererend advies- en ingenieursbureau van ruim 1200 medewerkers met het hoofdkantoor in Deventer. We zetten harde techniek op duurzame wijze in voor maatschappelijke onderwerpen zoals schoon water, de energietransitie, verkeer en wegen, kustversterkingen, etc. Hierbij laten we ons leiden door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Daarnaast is Witteveen+Bos via het aandelenparticipatiesysteem volledig in handen van werknemers. Wij vinden dit passen bij een kennisintensieve en hoogopgeleide organisatie zoals de onze: het stimuleert de betrokkenheid en het ondernemerschap en draagt bij aan het succes en de continuïteit van ons bureau.

Are you the person we are looking for?

Apply now

Reageren?

Neem dan contact op met Gerard Buunk groepsleider risicogestuurd contracteren 06 - 10 32 25 37 of Floris Oosterhof adviseur contracteren en aanbesteden 06 - 86 82 65 08

More information?