Geurlaboratorium

 

 

Witteveen+Bos beschikt over één van de drie geurlaboratoria in Nederland. In het laboratorium worden (in het veld verzamelde) geuren onderworpen aan een geurpanel voor de vaststelling van de geurconcentratie (ou/m3) en de hedonische waarde van de betreffende geur. De verzamelde geuren zijn afkomstig van diverse industriële activiteiten. Het einddoel van de geuranalyses is het voorspellen van de effecten op de leefomgeving.

 

Het aanbieden van de geuren aan het zogenoemde geurpanel gebeurt door toepassing van de olfactometer (een verdunningsapparaat). De eerste olfactometer is overigens rond 1897 ontwikkeld door Hendrik Zwaardemaker (10 mei 1857 - 19 september 1930); een Nederlandse arts die werd benoemd tot hoogleraar in de fysiologie en onderzoek deed naar de reuk- en smaakzin.

Share this
Witteveen+Bos medewerker Hannie Dierx

Hannie Dierx

PMC manager Environment and Health