Een prettig woon- en leefklimaat

Omgevingsgeluid is mede bepalend voor het woon- en leefklimaat van mens en dier. Witteveen+Bos beschikt over een team akoestische ingenieurs die de consequenties van ruimtelijke ingrepen door middel van metingen en berekeningen prognosticeren. Dit doen wij voor grote en kleine ruimtelijke ingrepen voor diverse opdrachtgevers zoals omgevingsdiensten, Prorail, Rijkswaterstaat, waterschappen en de industrie.

Wij zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de wetgeving voor wegverkeerslawaai, spoorweglawaai, windturbinelawaai en industrielawaai.

 

Wij verzorgen akoestische onderzoeken als onderdeel van;

  • haalbaarheidsstudies
  • due-diligence onderzoeken
  • aanvragen voor omgevingsvergunningen
  • ontheffingen op de Wet natuurbescherming
  • passende beoordelingen
  • milieueffectrapporten
  • bestemmingsplannen
  • trac├ębesluiten,
  • inpassingsplannen
  • monitorings- en rapportageverplichtingen
Share this
Witteveen+Bos medewerker Eveline Buter

Eveline Buter

PMC manager Industry and Energy