1 2 3 4 5 6

Visualisatie en cartografie

Binnen het Witteveen+Bos specialisme Geo-informatieĀ vallen ook werkzaamheden als het produceren van kaarten volgens cartografische principes, tot aan visualisaties in andere vormen, zoals animaties, 3D-weergaven en modellen.

Hierbij is de vraag wat het doel van de communicatie is. Dit doel bepaalt welke middelen dienen te worden ingezet. Gaat het om het opstellen van een juridisch document als een legger, dan dient er volgens cartografische en juridisch geaccepteerde principes gewerkt te worden en is de inhoudelijke juistheid en kwaliteit van gegevens leidinggevend. In andere gevallen (illustratieve communicatiedoeleinden) kan worden volstaan met schetsen en indicatieve beelden. Een voorbeeld hiervan is de inzet van een MapTable in een ruimtelijk ontwikkelingsvraagstuk. Ook kan bijvoorbeeld een projectportaal worden opgezet, om (geografische) gegevens binnen een project te delen met de betrokken partijen, teneinde eenduidig versiebeheer en dataconsistentie te bewerkstelligen.