Overzicht stageopdrachten

1 2 3 >

Stage/afstudeer opdracht - planningsapp

Regio: - Noord-Brabant, - Overijssel, - Friesland, - Noord-Holland, - Zuid-Holland

Dit is een praktische opdracht om een gebruiksvriendelijke, online planningsapp te maken. De focus ligt op de visuele interactie met de gebruiker. Deze opdracht is geschikt voor

Stage/afstudeer opdracht - de business case van een waterzuiveringsinstallatie

Regio: - Noord-Brabant, - Overijssel, - Friesland, - Noord-Holland, - Zuid-Holland

Dit is een opdracht geschikt voor WOers met een bedrijfskundige achtergrond. Voor deze opdracht wordt aan je gevraagd om een volledige kosten- en batenanalyse op te stellen en

Stage/afstudeer opdracht - het nieuwe rapport

Regio: - Noord-Brabant, - Friesland, - Noord-Holland, - Zuid-Holland

  Deze opdracht kijkt naar het digitaliseren van bestaande rapportages en het ontwerpen van een datamodel voor de gedigitaliseerde rapporten. De opdracht is geschikt voor HBOers

Stage/afstudeeropdracht - het digitaal ontwerpen van een installatie

Regio: - Noord-Brabant, - Overijssel, - Noord-Holland, - Zuid-Holland

Dit is een HBO- of WO-studieopdracht die gaat over het digitaal ontwerpen van een industriële (waterzuiverings)installatie. Deze opdracht is geschikt voor studenten met een

Stage - Biobouwers en het effect van vraat in laagveengebieden

Regio: - Overijssel

Als er geen actie wordt ondernomen, zullen binnen enkele decennia de laatst overgebleven trilvenen (habitattype H7140A) vrijwel geheel uit Nederland zijn verdwenen. Voor het

Stage - Landschapsecologie met veldwerk

Regio: - Overijssel

De Weerribben en de Wieden zijn aangewezen als Natura 2000-gebieden met een opgave wat betreft waterkwaliteit. De P-concentratie in het oppervlaktewater is in een aantal delen

1 2 3 >